Close

Sametová paměť

V roce 2019 jsme si připomněli 30. výročí sametové revoluce. Československo se v listopadu 1989 zbavilo totalitního režimu a vrátilo se mezi svobodné demokratické země. Jak se tato událost odehrála ve velkých městěch, známe z médií, ale jak tomu bylo ve Frýdlantu nad Ostravicí? 

I v malém městě se tvořily dějiny...

V pondělí 11. listopadu 2019 se slvnostní vernisáží veřejnosti zpřístupnila výstava Kulturního centra Frýdlantu nad Ostravicí dokumentující události v roce 1989. Unikátností je zaměření na místní události, lidi a okolnosti, za kterých se udály. Projekt tak zpřístupnil několik desítek fotografií, autentických materiálů nebo filmové výpovědi očitých svědků. Navíc, je zpřístupněn pro všechny základní školy.

Frýdlanťané v hlavní roli

Události v našem městě se odehrály s časovým odstupem, přesto velmi intenzivně. Lidé, kteří vstupovali do stávky nebo vyjádřili svůj názor nemohli v dané dny ani tušit, jak celá událost dopadne. Přesto se nevzdali a vyšli do ulic. Velmi rychle zde vznikla buňka Občanského fóra a nastartoval se proces jednání s tehdejším vedením města. Dění na náměstí, živý řetěz nebo generální stávku zdokumentovala fotografka Pavla Rechtenbergová. 

Film klade současné otázky

Součástí projektu se stal filmový dokument. Rozhovor pěti přímých akterérů barvitě popisuje život před rokem 1989, petice, tvorbu samizdatů, revoluční momenty a velký prostor se dal i zhodnocení současné situace po 30 letech. Na filmovém plátně frýdlantského kina se tak objevili zakladatelé OF Tomáš Blahuta a Tomáš Šlofar, bývalý student gymnázia Ivo Tošenovjan, signatářka Pavla Polohová nebo bývalá startostka Marie Kusá. Na závěr dal vysvětlení přední český politolog doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. 

Kus Berlínské zdi

Signálem a symbolem borcení komunismu se stal pád Berlínské zdi. Součástí probíhající výstavy je odseknutý kus, který si sám z Berlína dovezl pan Zdeněk Mamula. Tento artefakt je skutečně ojedinělý.

Projekt Sametová paměť získal ocenění TOP RATED

Daný projekt své nadšence nezískal pouze u nás doma, ale i daleko za hranicemi našeho města na celostátní úrovni. Rok poté, takřka symbolicky, převzala Kateřina Kaiserová za celý realizační tým jedno z nejvyšších profesních ocenění v oblasti marketingu a veřejných akcí soutěže Zlatý středník.  

Pevně věříme, že poznání a poučení se z  minulosti, je nezbytnou podmínkou šťastné budoucnosti. Vždyť i v našem městě se tvořily dějiny. #sametovapamet #1989

Jak nás kontaktovat?

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

Hlavní 1755

739 11 Frýdlant nad Ostravicí